درس 17 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

8263

فایل های صوتی:

Agitate


confidential

delighted

discreet

document

gradually

influence

inordinate

instantly

intentionally

intrinsic

inundate

involve

nominal

presumably