درس 10 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

6051

فایل های صوتی:

distinct

dominant

drab

dramatic

elaborate

exceptional

hazardous

minuscule

prime

rudimentary

sensitive

superficial

vigorous

dormant