درس 9 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

12127

فایل های صوتی:

accurate

classify

currency

deep

dense

Depend on

dim

display

export

impressive

lasting

treasury

uniform

vibrant