درس 5 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

7675

فایل های صوتی:

amaze

baffle

blur

brilliant

caution

challenge

delicate

enhance

intrigue

persuade

replace

shed

unique