کتابخانه
مقالات
گالری

درس 42 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

4102144


فایل های صوتی:

maintain

snub

endure

wrath

expose

legend

ponder

resign

drastic

wharf

amend

ballot