کتابخانه
مقالات
گالری

درس 39 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

32528


فایل های صوتی:

unearth

depart

coincide

cancel

debtor

legible

placard

contagious

clergy

customary

transparent

scald