درس 37 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

15423

فایل های صوتی:

majestic

dwindle

surplus

traitor

deliberate

vandal

drought

abide

unify

summit


heed