کتابخانه
مقالات
گالری

درس 34 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

29712


فایل های صوتی:

candidate

precede

adolescent

coeducation

radical

spontaneous

skim

vaccinate

untidy

sensitive

utensil

temperate