درس 33 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

29295

فایل های صوتی:

volunteer

prejudice

shrill

jolly

witty

hind

lecture

abuse

mumble

mute

wad

retain