کتابخانه
مقالات
گالری

درس 32 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

30656


فایل های صوتی:

refer

distress

diminish

maximum

vulnerable

signify

mythology

provide

colleague

torment

loyalty