کتابخانه
مقالات
گالری

درس 30 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

2038784


فایل های صوتی:

depict

mortal

novel


occupant

appoint

quarter

quote

verse

morality

roam

attract