کتابخانه
مقالات
گالری

درس 24 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

35376


فایل های صوتی:

fierce

detest

sneer

scowl

entourage

vermin

wail

symbolize

authority

consider

neutral

trifle