کتابخانه
مقالات
گالری

درس 18 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

39776


فایل های صوتی:

tragedy

pedestrian

glance

budget

nimble

manipulate

reckless

horrid

rave

economical

lubricate

ingenious