کتابخانه
مقالات
گالری

درس 15 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

183168


فایل های صوتی:

expand

alternate

mature

sacred

revise

pledge

casual

pursue

unanimous

fortunate

pioneer

innovator