کتابخانه
مقالات
گالری

درس 13 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

199040

     


فایل های صوتی:

journalist

famine

revive

commence

observant

identify

migrate

vessel

persist

hazy

gleam

editor