درس 9 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

31263

فایل های صوتی:

vicinity

century

rage

document

conclude

undeniable

resist

lack

ignore

challenge

miniature

source