کتابخانه
مقالات
گالری

درس 3 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

1418752


فایل های صوتی:

Enrich

intensify

observe

ongoing

propose

restore

vital

analyze

ancient

annoying

anticipate

conform
conform


detect

defect