کتابخانه
مقالات
گالری

درس 2 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

249216


فایل های صوتی:

advanced

advent

advantage

agile

albeit

allow

Appealing

celebrated

contemporary

distribute

encourage

energetic

frail

refine

worthwhile