درس 1 لغات اسنشال به همراه تلفظ و ترجمه فارسی

4805375

فایل های صوتی:

abroad

abrupt

acceptable

acclaim

actually

adverse

advice

attractive

autonomous

disapproval

disruptive

haphazardly

ideal

persistent

wide