کتابخانه
مقالات
گالری

درس 7 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

79328


فایل های صوتی:

postpone

consent

massive

capsule

preserve

denounce

unique

torrent

resent

molest

gloomy

unforeseen