درس 5 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

25647

فایل های صوتی:

tradition

rural

burden

campus

majority

assemble

explore

topic

debate

evade

probe

reform