کتابخانه
مقالات
گالری

درس 4 لغات 504 به همراه ترجمه فارسی

2046464


فایل های صوتی:

vapor

eliminate

eliminate

villain

dense

utilize

humid

theory

descend

circulate

enormous

predict

vanish