آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه بیست و هفتم

3115

فایل های صوتی:

A: "Hey Jack. Are you excited about starting work?" B: "Yeah. I'm really looking forward to it." A: "What was more exciting, starting college or starting work?" B: "They're pretty similar, but in different ways. I really can't decide. How about you?" A: "For me, I think starting school was more exciting." B: "Does that mean work isn't that great?" A: "It's different for everyone, but because I knew school was going to be so much fun, I really got excited about it." B: "But work is a huge portion of our lives. I'm looking forward to making it fun." A: "That's a great attitude to have. I don't think you'll have any problems in the workforce." B: "I hope you're right."

 سلام جک، واسه شروع کار هیجان زده ای؟

آره،  خیلی وقته که منتظرم

 شروع کار مهیج تره یا شروع دانشکده؟

 مثل همن، اما خوب متفاوته . نمیتونم تصمیم بگیرم. تو چطور؟

 خوب واسه من، شروع مدرسه خیلی هیجان انگیز بود.

 یعنی کارکردن به اون خوبی نیست؟

برای هرکسی فرق داره،  شاید چون میدونستم مدسه برام خیلی جالبه ، برای همین مدرسه واسم خیلی مهیج بود

 اما کار قسمت بزرگی از زندگی مارو تشکیل میده، انتظارشو دارم که برام جالب باشه.

بهترین وضعیتی که میشه داشت، بنظرم هیچ مشکلی تو مسال کاری پیدا نمیکنی

امیدوارم همینطور که میگی باشه