آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه دهم

4723

فایل های صوتی:

A: "What do you do besides work and watching TV?" B: "When I have some time, I like to exercise." A: "Do you go jogging or do you go to a health club?" B: "I joined Samsung Health Club a couple of months ago." A: "How do you exercise?" B: "I usually spend 30 minutes on the bicycle for the cardio, and then I lift weight for about 45 minutes." A: "How often do you go?" B: "I want to go four times a week, but I'm too lazy. Last week, I only went to workout once."

 علاوه بر تماشای تلویزیون و کار چه کار دیگه ای انجام میدی؟

 اگر زمان داشته باشم، دوست دارم ورزش کنم.

پیاده روی یا باشگاه ورزشی میری؟

چند ماه پیش عضو باشگاه ورزشی سامسونگ شدم.

چه جوری ورزش و تمرین میکنید؟

معمولا سی دقیقه برای قلبم با دوچرخه کار میکنم و 45 دقیقه هم بدن سازی  انجام میدم..

چه مدتی  میری؟

میخوام هفته ای 4بار برم، اما خیلی تنبلم! هفته ی گذشته فقط یک بار رفتم ورزش.