آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه نهم

9191

فایل های صوتی:

A: "All I do all day is work and watch TV. I really should start thinking about my health." B: "I never thought about that, but you're right. What do you think we should do?" A: "For starters, we should start doing more outdoor activities. That way we'll get some exercise." B: "I was thinking about taking tennis lessons. I always have an hour to spare in the afternoon. What do you think about that?" A: "That's not a bad idea. How much is it?" B: "I heard it is only about one hundred twenty dollars a month for 8 lessons." A: "Playing tennis twice a week will be a good start. Count me in.

کل روز فقط کار میکنمو تلویزیون تماشا میکنم.جدا باید یه کاری برای سلامتیم انجام بدم.

 هیچوقت راجع بش فکر نکرده بودم، ولی حق با شماست، بنظرت باید چیکار کنیم؟

 برای شروع ، باید فعالیت های بیرون خونمونو بیشتر کنیم.این میشه راهی برای اینکه ماهم کمی ورزش کنیم.

بنظر من بریم کلاس تنیس. من هر روز بعدظهر یک ساعتی زمان اضافی دارم، بنظرت چطوره؟

 فکر بدی نیست.هزینش چقدره؟

شنیدم فقط ماهی 120دولار برای 8 جلسه.

 هفته ای دوبار بازی تنیس برای شروع خوبه.رو من حساب کن.