آموزش شنیداری انگلیسی مقدماتی مکالمه هفتم

5255

فایل های صوتی:

A: "Hey Joanne. What are you up to?" B: "I'm just watching some television." A: "I'm so bored. I don't know what I'm going to do today and it is only ten in the morning." B: "Me too. Do you think we are boring people?" A: "I don't think we are boring. It's just that we don't have any hobbies." B: "That's right. What do you think we should do as a hobby?" A: "That all depends on what you like to do. For example, I like to doodle on the notepad, so I'm thinking about doing some real drawings." B: "I like to play the piano for fun." A: "Yeah. That can be a good hobby." B: "Hobbies are great. I'm going to make a list of all the things I like to do." A: "That's a great idea. I'm going to do the same."

 سلام باب ، داری چیکار میکنی؟

 هیچی دارم یه کم تلویزیون نگاه میکنم.

من خیلی کسلم /( حوصلم سر رفته ) ، نمیدونم چیکار باید بکنم امروز، تازه الان ده صبحه

منم ، بنظرت ما آدمای کسلی هستیم؟

 بنظرم ماها کسل نیستیم ،ماها سرگرمی نداریم فقط همین.

 آره دسته ، بنظرت باید چیکار کنیم که برامون سرگرم کننده باشه؟

همش بستگی داره به اینکه چه کاری رو دوست داری انجام بدی؟  مثلا من دوست دارم رو ی دفتر چیزای توهم توهم بنویسمو خط خطی کنم ،  بعدش بنظرم چیزای واقعی میکشم .

من دوست دارم واسه سرگرمی پیانو بزنم.

 اوهوم، اینم میتونه سرگرمی خوبی باشه

  سرگرمی خیلی خوبه ، میخوام یه لیست از چیزایی که دوست دارم انجام بدم بنویسم.