تفاوت Wish و Hope

3086

شاید واسه شما هم تفاوت این دو سوال باشه ولی با یک توضیح ساده کاملا تفاوت انها را درک میکنید :

از hope وقتی استفاده میکنیم که انجام عمل یا کاری غیر ممکن نیست یا در گذشته انجام شده و یا در اینده انجام میشود مثال:

we hope that they will come  
امیدواریم انها بیایند (مطمئن نیستیم که میان یا نه)


از wish  زمانی استفاده میکنیم که انجام عمل یا کاری غیرممکن است و انجام نمیشود مثال:


we wish that they could come 
ای کاش می امدند (ولی نمیان)