10 عبارت برای پاسخ به سوال اهل کجایید در زبان انگلیسی

9973

در زبان انگلیسی خیلی پیش میاد که از ما در مورد اهل کجا بودن پرسش صورت میگیرد که ما اکثرا از کلمه ی from یا   come from استفاده میکنیم در صورتی که  از 10 عبارت زیر نیز میتوانیم استفاده کنیم : 

 

  • I come from Iran.
  • I'm from Iran.
  • I'm an lranian.
  • Iran's where I'm from.
  • Iran's my hometown.
  • I was born and bred in Iran.
  • I'm an Iran boy/girl.
  • Iran's my home.
  • I call Iran home.
  • I'm based in Iran.