کتابخانه
مقالات
گالری

make it quick چی میشه ؟

142213120

همونطوری که اکثر دوستان میدونند این جمله معنیش میشه " عجله کن-سریع باش " ولی مخالفش چی میشه ؟! 

Take your time.

عجله نکن