کتابخانه
مقالات
گالری

Under control متضاد Out of control

56492032

 بر خلاف زبان اموزان که فکر میکنند under control  متضادش میشه over control باید بگم که این اشتباهه ! و باید از  out of control  استفاده کنیم

Everything is under control.

Everything is out of control.