کتابخانه
مقالات
گالری

Whatever it takes چی میشه ؟

87719936

با یه مثال معنی و کاربردش رو متوجه میشیم : 

Whatever it takes I want you back.

هر جور شده (به هرقیمتی ) میخوام برگردی