کتابخانه
مقالات
گالری

تفاوت دو کلمه advice و advise

71680

 

این دو کلمه با معنی مشابه اما کاربرد متفاوت باعث شده که خیلی زبان آموزا با مشکل روبه رو بشن. توی این درس تفاوت بین این دو کلمه رو واستون مشخص می کنیم. مراجعه می کنیم به دیکشنری آکسفورد:

advice /ədˈvīs/

Noun

Guidance or recommendations concerning prudent future action, typically given by someone regarded as knowledgeable or authoritative: she visited the island on her doctor’s advice even successful businessmen asked his advice.

 

این کلمه در واقع به معنی " پیشنهاد یا توصیه" هست. توجه کنید که اسمه، غیرقابل شمارشه و نمیتونید در جای فعل ازش استفاده کنید. همچنین تلفظ متفاوتی نسبت به کلمه ی دوم داره.

و حالا advise

Advise /ədˈvīz/

Verb

1 Offer suggestions about the best course of action to someone: [with object and infinitive]: I advised him to go home [with object]: he advised caution [no object]: we advise against sending cash by mail [with direct speech]: “Go to Paris,” he advised

ADVISE یه فعل به معنی "پیشنهاد کردن" یا "توصیه کردن" هست. به تفاوت در تلفظ با کلمه ی اول دقت کنید.