تفاوت بین ALOUD و ALLOWED

551

 

این دو کلمه در انگلیسی ممکنه به صورت اشتباه نوشته یا تلفظ بشن. برای پیدا کردن تفاوتشون بهتره به دیکشنری آکسفورد مراجعه کنیم:

Aloud /əˈloud/

Adverb

Audibly; not silently or in a whisper: he read the letter aloud

این کلمه یک نوع قیده. و منظور از اون "با صدای بلند" هست. مثلا می خوایم بگیم من با صدای بلند آواز می خونم.

I sing the songs aloud.

کلمه ی دوم allowed:

سری می زنیم به دیکشنری آکسفورد:

Allow /əˈlou/

Verb

[With object]

Admit (an event or activity) as legal or acceptable: a plan to allow Sunday shopping a reservoir with no hunting or overnight camping allowed

این کلمه شکل سوم فعل allow هست. معادلش رو در فارسی میشه "اجازه داده شده" در نظر گرفت. مثال:

I was allowed to go out with my friends.

به من اجازه داده شد تا با دوستام برم بیرون.

پس موقع تلفظ و استفاده از این کلمات دقت کنید.