تفاوت دو کلمه apprise و appraise

556

 

این دو کلمه با شکل تقریبا مشابه اما معنی کاملا متفاوت، جزو دو کلمه هستند که ممکنه اشتباه به جای همدیگه به کار برن. برای بررسی این دو سری می زنیم به دیکشنری آکسفورد:

Appraise /əˈprāz/

Verb

[With object]

Assess the value or quality of: she stealthily appraised him in a pocket mirror [no object]: the interviewer’s job is to appraise and evaluate

Appraise در واقع یعنی "ارزیابی کردن". به جمله ی قرمز رنگ توجه کنید: " کار مصاحبه کننده ارزیابی و بررسی هست."

کلمه دوم apprise

Apprise /əˈprīz/

Definition of apprise in English:

Verb

[With object]

Inform or tell (someone): I thought it right to apprise Chris of what had happened

Apprise در فارسی یعنی "اطلاع دادن به شخصی".

مواظب باشید این دوتا کلمه رو اشتباه به کار نبرید.