دانلودرایگان کتاب خواندن و درک متون انگلیسی

 این کتاب شامل داستان های کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه و سولاتی از متن می باشد. این کتاب به درک مطلب متون انگلیسی کمک شایانی می کند. در متن کتاب "خواندن و درک متون انگلیسی " کلمات مهم به همراه ترجمه به طور جداگانه بعد از هر داستان نوشته شده اند.


1394/03/26 34 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است