دانلود رایگان رمانUtilitarianism

اصالت نفع یا یوتیلیتاریانیسم  Utilitarianism که به منفعت‌گرایی نیز ترجمه شده‌است، نظریه‌ای در فلسفه اخلاق است که بر اصالت فایده استوار است. مهم‌ترین متفکران این مکتب جرمی بنتهام و جان استوارت میلمی‌باشند منفعت‌گرایان تنها معیار نهایی درباره صواب، خطا و الزام را سود می‌دانند و معتقدند غایت اخلاقی که باید در تمام اعمالمان به دنبال آن باشیم، بیشترین غلبه ممکن خیر بر شر (یا کمترین غلبه ممکن شر بر خیر) در کل جهان است. آنها اشاره دارند به اینکه خوب و بد را می‌شود به روش کمی اندازه‌گیری کرد


1394/04/18 227 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • اصالت

  • غلبه

  • اینکه

  • اندازه‌گیری

  • الزام

  • اعمالمان

  • اشاره

  • استوارت

  • استوار

  • اخلاقی