دانلود رایگان رمانVanity Fair

بازار خودفروشی: رمانی بدون قهرمان  Vanity Fair : A Novel without a Hero کتابی است از ویلیام تاکری نویسنده انگلیسی که برای اولین بار در سال ۱۸۴۷–۱۸۴۸ منشر شده‌است. این رمان یکی از بیست رمان بزرگ قرن نوزدهم است که سامرست موآم -داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس انگلیسی- برگزیده است
رمان vanity fair یک رمان کلاسیک است که زندگی دو زن را دنبال میکند.این رمان باعث برانگیختن انگیزه بسیاری از کارگردانان برای ساخت فیلم شده است این کتاب دارای 1390 صفحه است


1394/04/18 234 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • رمان

  • Fair

  • Vanity

  • انگلیسی

  • برانگیختن

  • بازار

  • انگیزه

  • without

  • Novel

  • Hero