دانلود رایگان کتاب Words For Ideas

word for ideas بر روی کلمات مهم و عبارتهایی که معنی و مفهوم حرف های ما را به شکلی بهتر و رساتردرحالتی جالب و چالشی می رسانند

 کتاب گسترش دایره لغات به ما آموزش می دهد که چگونه لغات انگلیسی در شرایط های کاربردی به استفاده می رسند و آموزش می دهد که چگونه معنای لغات به ترکیبات آنان وابسته است.در این کتاب نحوه پیدا کردن ارتباط بین گرامری که این لغات را به یکدیگر وابسته می کند به خوبی آورده شده است. کتاب گسترش دایره لغات برای آزمون های تخصصی مانند آیلتس بسیار مفید می باشد هم اکنون این کتاب مفید را به صورت رایگان دانلود نمایید


1394/04/14 204 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • لغات

  • کتاب

  • آموزش

  • گسترش

  • مفید

  • وابسته

  • تخصصی

  • بهتر

  • انگلیسی

  • ارتباط