دانلود رایگان کتاب کار آموزش مکاتبات تجاری

دانلود کتاب کار آموزش و یادگیری مکاتبات تجاری  Commercial Correspondence

آموزش و تقویت نحوه مکاتبه نمودن تجاری در این کتاب آورده شده است شما می دانید چه می خواهید و چه چیزی را می خواهید بگویید اما طرز نوشتن آنرا نمی دانید کتاب آموزش مکاتبات تجاری این مشکل شما را حل می کن. مدیریت مکاتبات برای استعلام ها-کارهای بانکی-کارهای مربوط به بیمه و پرسنل و غیره در این کتاب گنجانده شده است سطح این کتاب از متوسط به پیشرفته می باشد هم اکنون کتاب کار این مجموعه را برای شما آماده دانلود کرده ایم


1394/04/14 191 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • کتاب

  • آموزش

  • تجاری

  • مکاتبات

  • خواهید

  • دانلود

  • دانید

  • کارهای

  • Correspondence

  • Commercial