دانلود کتاب آموزش مکاتبات تجاری

دانلود کتاب آموزش و یادگیری مکاتبات تجاری   Commercial Correspondence

آموزش و تقویت نحوه مکاتبه نمودن تجاری در این کتاب آورده شده است شما می دانید چه می خواهید و چه چیزی را می خواهید بگویید اما طرز نوشتن آنرا نمی دانید کتاب آموزش مکاتبات تجاری این مشکل شما را حل می کن. مدیریت مکاتبات برای استعلام ها-کارهای بانکی-کارهای مربوط به بیمه و پرسنل و غیره در این کتاب گنجانده شده است سطح این کتاب از متوسط به پیشرفته می باشد 


1394/04/13 237 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است