دانلود کتاب 100 مکالمه ایتالیایی

 در این کتاب نزدیک به صد مکالمه ایتالیایی انتخاب و ترجمه شده است که شامل صحبتهای روزانه مردم می باشد که در حین آشنایی با مکالمات روزمره ایتالیایی، ساعاتی هم باعث سرگرمیتان می شود.


1394/04/12 15 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است