دانلود کتاب 100 مکالمه ایتالیایی

 در این کتاب نزدیک به صد مکالمه ایتالیایی انتخاب و ترجمه شده است که شامل صحبتهای روزانه مردم می باشد که در حین آشنایی با مکالمات روزمره ایتالیایی، ساعاتی هم باعث سرگرمیتان می شود.


1394/04/12 229 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • ایتالیایی

  • انتخاب

  • آشنایی

  • مکالمه

  • مکالمات

  • مردم

  • صحبتهای

  • سرگرمیتان

  • ساعاتی

  • روزانه