دانلود رایگان کتابPerson to Person Starter

  دانلود رایگان مجموعه آموزشی Person to Person

این مجموعه دارای سه سطح می باشد و سطوح آن از مقدماتی تا پیشرفته می باشند این کتاب براساس نیازهای روزمره جمع آوری شده است مطالب این کتاب و این مجموعه عبارتند از:تمرکز در شنیدن و صحبت کردن-آشنایی با دستور زبان-تلفظ صحیح لغات و ... هم اکنون سطم مقدماتی این مجموعه آماده دانلود است


1394/04/12 1083 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • مجموعه

  • دانلود

  • Person

  • مقدماتی

  • کتاب

  • رایگان

  • دستور

  • تمرکز

  • تلفظ

  • پیشرفته