دانلود رایگان کتاب solutions elementary

دانلود رایگان مجموعه Solutions

این مجموعه آموزشی که دارای 4 سطح می باشد برای آموزش زبان به نوجوانان با تاکید بر مهارت مکالمه یا حرف زدن و نگارش در زبان انگلیسی می باشد.این مجموعه تاثیر بسزایی در آماده سازی برای آزمون های مهم نیز دارد.ساختار ساده این مجموعه یادگیری را برای زبان آموز ساده می سازد و مهارتهای زبان را تقویت میکند هم اکنون سطح 1 از این مجموعه را برای شما آماده دانلود کرده ایم 

 


1394/04/11 543 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • مجموعه

  • زبان

  • دانلود

  • ساده

  • رایگان

  • تقویت

  • تاکید

  • بسزایی

  • انگلیسی

  • آموزشی