دانلود رایگان رمان The Ballad of Reading Gaol

ناله های زندان ردینگ The ballad of Reading goal شعری از اسکار وایلد است که بعد از رهایی از زندان ان را سروده است.وی در سال ۱۸۹۵ طی دادگاهی متهم به همجنسگرایی و دو سال زندان شد. این مسئله در بدنامی و طرد شدن از جامعه در مرگ زودرس او دخیل بود. در سال ۲۰۱۴ مرلین هلند تنها نوه اسکار وایلد محاکمه او را در تئاتری بر اساس متن دستنویس مباحثات دادگاه روی صحنه برد.
وایلد  شعرThe ballad of reading goal را با هدف داستان گفتن شروع میکند و به شناسایی نمادین زندانیان به طور کل میپردازد

این کتاب 30 صفحه می باشد 


1394/04/10 203 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • زندان

  • وایلد

  • اسکار

  • Reading

  • goal

  • ballad

  • دادگاه

  • جامعه

  • تنها

  • تئاتری