دانلود رایگان رمان The Picture of Dorian Gray

تصویر دوریان‌گری The Picture of Dorian Gray. یگانه رمان اسکار وایلد شاعر و نویسنده ایرلندی،‌که در ۱۸۹۰ در مجله ماهانه لیپینکات و در ۱۸۹۱ به صورت کتاب انتشار یافت. تصویر دوریان گری the picture of dorian gray رمانی حقیقی نیست، بلکه داستان فلسفی مهمی است.
تصویر دوریان گری، چه از حیث اصالت موضوع و چه به سبب برانگیختن کنجکاوی بیمارگونه مردم کتاب‌خوانی که خواستند در میان زندگی سراپا فساد دوریان و زندگی وایلد مشابهتی ببینند، انعکاس بزرگی یافت. سبک متصنعی که در هرصفحه‌ای دیده می‌شود قدرت هیجان‌انگیزی این اثر را، که در هرحال کاملترین و بارزترین نمونه مکتب منحط انگلستان در اواخر قرن نوزدهم است، کاهش می‌دهد

 این کتاب دارای 274 صفحه است


1394/04/09 132 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است


  • تصویر

  • دوریان

  • picture

  • gray

  • Dorian

  • زندگی

  • وایلد

  • کتاب

  • یافت

  • اواخر