دانلود رایگان کتاب 3 4000Essential English Words

 

کتاب ۴۰۰۰Essential English Words شامل مجموعه ای از رایج ترین لغات زبان انگلیسی بوده که به منظور آشنایی زبان آموزان با کلمات رایج زبان انگلیسی منتشر شده است.این کتاب دارای ۶ مجموعه است که در حال حاضر جلد 3 آن برای دانلود قرار داده شده است.همچنین لازم به ذکر است که لغات موجود در این کتاب ها بر پایه مطالعات دقیق انتخاب شده و تقریبا ۹۵ درصد از مکالمات عادی زبان انگلیسی را پوشش میدهند.


1394/04/01 52 1

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

Dorsa : Bravo . It is bioti fool