دانلود رایگان کتاب The 8 Language Tourism Dictionary

 

کتاب The Eight Language Tourism Dictionary  کلمات و اصطلاحات مفید برای گردشگران و توریست ه به هشت زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، لهستانی، چک، و زبان اسلواکی بیان کرده است.
این دیکشنری به شکل موضوعی فهرست بندی شده است.


1394/03/30 9 0

ارسال پیام به ادمین:

پیام های ارسالی:

پیامی جهت نمایش ثبت نشده است